Vegar sier at han ønsker å jobbe tett sammen med lokale lag og foreninger i kommunen.

"Frivillige bruker av egen fritid til å gjøre all jobben, som ofte mange i lokalsamfunnet nyter godt av. Hvis det er noe jeg kan gjøre for å lette deres arbeid, så vil jeg gjøre det. Jeg vet at frivillige organisasjoner og frivillig arbeid virkelig kan gjøre en forskjell for andre.

 

Jeg håper at lag og foreninger tar kontakt med meg, i det øyeblikket de tenker at de har behov for mitt bidrag. Samtidig håper jeg at enkeltpersoner som tenker at de ønsker å bidra med noe, enten ofte eller en og annen gang, også tar kontakt med meg, så kan vi sammen finne ut hvordan de kan bidra."

 

Det er fortsatt sommerferie, men Vegar er allerede i gang med å opprette kontakt med ulike lokale organisasjoner. Han ønsker raskt å få i gang Møteplassen for eldre, samt en fast datakurs for eldre hvor man kan komme for å få hjelp med data, telefoner o.l. Dette er tilbud som har vært tidligere og som flere eldre synes har vært viktig og nyttig. 

 

Vegar har kontorsted på Kiilgården. Han kan nås på telefon 48 03 01 59 eller på e-post frivillig@skjervoy.kommune.no. Aller helst setter han nok pris på at man stikker innom Kiilgården for en hyggelig prat om frivilligheten i Skjervøy kommune.