Hver tirsdag kl. 11.00-13.00 i Rådhuskantina (4.etg på Rådhuset). 

Vi byr på sosialt samvær med historier fra gamle dager, samt musikalske innslag og allsang. Vi har enkel bevertning!

Ordfører Ørjan kommer, kommer du?