Den internasjonale verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober. Verdensdagen markeres for å fremme kunnskap og bevissthet om psykisk helse i hele verden. Dagen markeres i mer enn 150 land på ulike måter. I Norge er Verdensdagen den største kampanjen for psykisk folkehelse.

Mental Helse Skjervøy og Skjervøy kommune ved Frisklivssentralen, Helsestasjonen, ROP tjenesten og Kommunepsykolog har satt sammen følgende program for markeringer i uke 41 og 42:

Fredag 08. oktober

Vimpelen til Verdensdagen for psykisk helse heises utenfor Rådhuset

Mandag 11. oktober

Frisklivssentralen slår sammen Frisklivstrening og seniortrim med felles trening ved Eidevannet fra kl 14. Vi avslutter litt tidligere enn vanlig og samles avslutningsvis i Gapahuken for kaffe, samvær og informasjon fra Mental Helse Skjervøy.

Onsdag 13. oktober

Rus - og psykiatritjenesten markerer Verdensdagen for psykisk helse med grilling og sosialt samvær i Gapahuken ved Eidevannet fra kl 12.

Torsdag 14. oktober

Kirkekonsert i Skjervøy Kirke kl.19.00 med Eirik Hasselberg, Dag Øyvind Thingstad, Håvard Skådel, Paul Solvang og Ole Bithammer. Åpen for alle!

Fredag 15. oktober

Rådhuset markerer verdensdagen for sine ansatte med Vaffellunsj. Mental Helse Skjervøy deltar og informerer om Verdensdagen for psykisk helse.

Torsdag 21. oktober

Barne - og ungdomsskolen på Skjervøy inviteres til skolekino med tema psykisk helse.

Kl. 10.00: “Innsiden ut” (1. - 7. trinn)

Kl. 12.00: “The perks of being a wallflower” (8. - 10. trinn, samt Voksenopplæringa / Flyktningetjenesten)

Mental Helse Skjervøy inviterer alle hjemmeboende eldre til ettermiddagskaffe i Rådhuskantina fra kl 17.30. Det blir sosialt samvær og musikalske innslag. Påmelding              gjøres til Mental Helse. Her finner du invitasjonen.  PDF document ODT document
 

Annet:

Biblioteket setter fokus på psykisk helse gjennom uke 41 og 42 med utstilling av bøker med aktuelt tema, foredrag etc. Se eget arrangement.

Vi oppfordrer alle kommunens instanser til å skape egne markeringer, store som små, for å sette fokus på psykisk helse!
Følg med på Facebook for oppdatert informasjon og arrangement.


Vennlig hilsen

Arbeidsgruppen for markering av Verdensdagen for psykisk helse Skjervøy


Tema 2021.png