Etter å ha jobbet for kommunen helt siden 1991 ønsket Vidar å prøve noe nytt, og fikk ønsket sitt oppfylt med en plass på Skjervøy ASVO. Gjennom mange år har Vidar delt ut klemmer og gode smil til sine kolleger på rådhuset og ellers i kommunen, som postbud og alt-mulig-mann. Onsdag 25. September hadde Vidar sin siste dag i jobb for Skjervøy kommune, og dagen ble markert med kaker og fest i rådhuskantina. Gode ord og gaver ble levert fra både rådmann og ordfører.

Vi ønsker Vidar lykke til i Skjervøy ASVO, og takker for innsatsen han har lagt ned for Skjervøy kommune.