Nord-Troms Plan og Eiendom er et nyoppstartet interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lyngen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Nordreisa kommune er arbeidsgiver for oppgavefellesskapet. Nord-Troms Plan og Eiendom har som oppgave å samle og styrke planarbeidet i regionen, skape attraktive arbeidsplasser og levere tjenester av høy kvalitet.

Søk her: Vil du forme utviklingen i Nord-Troms? Nytt regionalt samarbeid søker trainee / planlegger (heianordnorge.no)