Skjervøy kommune har foreløpig ikke fått en formell henvendelse om å ta i mot flyktninger. Ordfører Ørjan Albrigtsen og administrasjonen har fått flere henvendelser fra privatpersoner som ønsker å bidra med bolig dersom vi får flyktninger til kommunen. Det er flott at flere engasjerer seg og ønsker å bidra i en svært vanskelig situasjon. 

Vi jobber nå med å kartlegge aktuelle boliger både for en kortere periode og ved behov for langvarig bosetting. Vi jobber med å lage et system som gjør at vi er så godt forberedt som mulig i denne situasjonen.  

Foreløpig registerer vi kun boligmuligheter:

Vi registrerer foreløpig bare boligmuligheter, og vil ta kontakt med aktuelle som har meldt inn en boligmulighet, dersom det oppstår behov.

Har du spørsmål, eller vil snakke med en i kommunen om dette, så ta kontakt med Skjervøy kommune i åpningstiden 09:00-15:00

Ta kontakt på telefon til sentralbordet: 77 77 55 00

eller epost: post@skjervoy.kommune.no