VOKSENOPPLÆRING - Nord-Troms videregående skole

Søknadsfrist: 01.03.2016

Tilbudet er for voksne som ikke har fullført videregående opplæring og har fylt 25 år.

Forelesningene kan følges via lyd/bilde studio ved Nord-Troms videregående skole.

Søknad om vurdering av realkompetanse kan gjøres elektronisk på www.vigo.no. Kopier av attester fra tidligere praksis og utdanning sendes til utdanningsetaten i fylket. Adressen finnes i brosjyrene.

SKOLEBØKER
Web levert av CustomPublish AS