Den fylkeskommunale voksenopplæringen i Nord-Troms er lagt til studieverksted Nord troms videregående skole , skolestedet  Nordreisa og Skjervøy. Vi skal dekke Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord og Nordreisa kommune. Andre studioer kan brukes etter avtale og behov (Burfjord, Olderdalen, Skjervøy). 

Oppgaver, veiledning og kommunikasjon bygger på bruken av læringsplattformen ”Fronter”. Opplæring i Fronter gis når undervisningen starter eller etter behov.

Studieforberedende kurs: 

Minstekrav til generell studiekompetanse er seks fag. Disse fagene er norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og historie. Undervisning og veiledning foregår via toveis lyd/bilde studio. Som elev får du standpunktkarakter og trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag. Påmelding på www.vigo.no. Der bruker du Min ID pinkode. Infoark

Yrkesfag: 

Dersom du har praksis innenfor for eksempel renhold, barne- og ungdomsarbeid, helsefag eller salg og service kan du få opplæring i teorifag som fører frem til fagprøve. Praksisen må godkjennes i henhold til de krav som gjelder innenfor det enkelte fagområde. Du kan få vurdert din realkompetanse før du starter på voksenopplæringen. Søknad om realkompetansevurdering gjøres elektronisk på www.vigo.no.  Innlogging med Min ID pinkode.

Brosjyrer: helsefagarbeiderrenholdsoperatørbarne- og ungdomsarbeider

Søknad og undervisning:

Søknadsfristen er 1. mars for alle kursene. Kandidatene må registrere søknaden sin elektronisk  påwww.vigo.no. Klikk her så finner du søkerveilder til vigo - Det er viktig å ha Min ID tilgjengelig for å kunne søke. Alle kompetansebevis og attester på tidligere utdanning og yrkeserfaring må kandidaten ta kopi av og sende inn til Troms fylkeskommune, Utdanningsetaten. Forelesningene er ca to ganger pr måned og foregår i lyd/bilde-studio på Nord-Troms videregående skole, avdeling Nordreisa. Brosjyre

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Beate Rikardsen Jaatun, studieveileder ved Nord-Troms videregående skole, tlf 92 23 25 09, Nord-Troms vgs tlf 777 87 000. E-mail: Beate.Rikardsen.Jaatun@tromsfylke.no,

Eller Kontakt :Sissel.torbergsen@troms.fylke.noTlf.nr. 77787072/arbeid/ Mobil:98850099