Generell studiekompetanse

Vi tilbyr Studieforberedende kurs som gir generell studiekompetanse. Fagene er norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og historie.

https://vo-troms.instructure.com/courses/23

 

Teoridelen til ulike fagbrev

Yrkesfag: Voksenopplæringen tilbyr opplæring i teorifag som fører frem til fagprøve. Teorifagene er Helsefag, Helsearbeiderfaget elevløp, Renholdsoperatørfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Helseservicefaget, Service -og samferdsel, Transport- og logistikk, Apotekertekniker, Helsesekretær, Tannhelsesekretær, Kokk -og servitørfaget.

Forelesningene for alle kurs foregår i lyd-bilde studio ved Nord-Troms videregående skole, avdeling Nordreisa og avdeling Skjervøy.

Søknadsfrist er 1.mars for alle kursene. Kandidatene må registrere søknaden sin elektronisk på www.vigo.no. Ha MinID tilgjengelig for å kunne søke.
Søkerveileder 2018

Kontaktinformasjon: Studieveileder Nord-Troms videregående skole 92 23 25 09/

777 87000

Epost: beate.rikardsen.jaatun@tromsfylke.no

Brosjyrer for fagbrev:

Brosjyre helsefag

Brosjyre renholdsoperatør

Brosjyre Helseservicefag