Barnehagen er for barn i alderen 1-5 år. Antallet barn varierer fra år til år. Barnehagen jobber i samsvar med Barnehageloven, rammeplan, skriv og retningslinjer fra dep. Kommunale vedtak, barnehagens årsplan. Uteområde er lite, men har varierte lekemuligheter for barna. Barnehagen ligger fint til med gode muligheter for turer i skog ,fjell og fjære. Barna får oppleve et rikt dyreliv med bl.a. rein, ørn, hare, fisk,  skarv og sau/villsau. De har kort vei for å få oppleve bondegårdsliv.