Det holdes møte i formannskap og næringsutvalg  onsdag 21.11.2018, klokken 09:15.
Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

13.11.2018: Innkalling til formannskapsmøte og næringsutvalg publisert

28.11.2018: Protokoll publisert