Høring: endring av politivedtekter i Skjervøy

Ber om høringssvar innen 6. juni 2014

Det inviteres derfor til å komme med høringsuttalelser til det vedlagte utkastet. Høringsutkastet vil også bli lagt ut i papirform på rådhuset, andre etasje.

Uttalelser sendes Skjervøy kommune, pb 145, 9189 Skjervøy, eller digitalt til post@skjervoy.kommune.no

Høringsfrist settes til fredag 6. juni d.å.

Skjervøys kommunes politivedtekter ble vedtatt i forskrift i 1998. Kommunestyret iverksatte i K-sak 56/13 rullering av vedtektene. Formannskapet vedtok den 7. april følgende:--                     Høringsutkastet til nye politivedtekter for Skjervøy kommune godkjennes og sendes ut på offentlig høring

Høringsuttalelsene vil bli behandlet i formannskapet og deretter i Skjervøy kommunestyre før de oversendes politidirektoratet (via fylkesmannen) for endelig behandling.

Web levert av CustomPublish AS