Skjervøys kommunes politivedtekter ble vedtatt i forskrift i 1998. Kommunestyret iverksatte i K-sak 56/13 rullering av vedtektene. Formannskapet vedtok den 7. april følgende:--                     Høringsutkastet til nye politivedtekter for Skjervøy kommune godkjennes og sendes ut på offentlig høring

Høringsuttalelsene vil bli behandlet i formannskapet og deretter i Skjervøy kommunestyre før de oversendes politidirektoratet (via fylkesmannen) for endelig behandling.