Kontaktinformasjon:

Om du trenger mer informasjon om kommunal vigsel kan du sende e-post eller ringe. Du kan også komme innom sentraladministrasjon i 2.etg i Skjervøy rådhus.

Telefon: 77775500

E-post: post@skjervoy.kommune.no

Før dere gifter dere

  • Før dere kan gifte dere må dere søke om prøving av ekteskap. Dette gjøres ved å fylle ut  egenerklæring, forlovererklæring og attest Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Hvis begge har norsk personnummer eller D-nummer kan dere også søke digitalt. Kommende brudepar og deres forlovede eller vitner kan fylle ut de nødvendige erklæringer ved å logge seg inn på skatteetaten.no. Digital søknad er å anbefale grunnet kortere behandlingstid.
  • Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Brudeparet mottar så en prøvingsattest som viser hvorvidt de oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. De som søker digitalt vil få tilsendt prøvingsattesten i digital postkasse.
  • Skjema til høyre på denne siden fylles ut etter prøvingsattest er mottatt. I skjemaet kan du legge ved prøvingsattesten. Eventuelt kan du sende den i post eller levere fysisk på rådhuset. Attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Ved ettersending av attest må dette skje senest 14 dager før vielse.

Dato, tidspunkt og sted for vielse 

Vielse foretas etter avtale og avtales med godkjent vigsler. Vigselsmyndighet er gitt ordfører, vara-ordfører, rådmann og en valgt representant fra kommunestyret.

Hvordan foregår seremonien?

Brudepar, forlovere og gjester bør møte opp ca 15 minutter før avtalt tid for vigsel. Det er fint om vi får beskjed på epost eller telefon om hvor mange personer som kommer i brudefølget om vielsen skal finne sted på rådhuset.

Brudeparet må fremvise legitimasjon før selve vielsen.

Brudeparet må også skaffe to vitner som er til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre personer som er over 18 år.
Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Det er mulig å sette personlig preg på vigselen. Det kan for eksempel være et dikt, musikkinnslag eller bryllupsløfter. Dette planlegges med vigsler i god tid før vielsen.
Det er tillatt å fotografere og filme under seremonien på rådhuset.