Kommunale utleieboliger

  • 74 boenheter rettet mot vanskeligstilte, flyktninger, ungdom i etableringsfasen og kommunalt ansatte.
  • 6 Hybler for personer i utdannelse i helsevesenet.
  • 6 Boliger i Arnøyhamn rettet mot eldre.
  • 33 Boliger på Skjervøy rettet mot eldre.
  • 21 leiligheter rettet mot personer med spesielle behov. 

Alle som vill søke på kommunal bolig, må sende skriftlig søknad til Skjervøy kommune. 

Søknadsskjema finner du her