Ønsker du oppgradering av lekeplassen i ditt nærområde?

Skjervøy kommune har satt av kr. 100.000 hvert år i 4 år fra og med 2019, til oppgradering av lekeplasser.

Vi oppfordrer innbyggerne til å engasjere seg i sitt bomiljø, etablere en velforening der det ikke er en og til å søke midler til å kunne oppruste lekeplassen der du bor!

Send søknad til prosjektgruppen på epost rita.mathiesen@skjervoy.kommune.no

Søknadsfrist er 15.juni.

Søknad om midler til lekeplass.docxSøknad om midler til lekeplass.docx Søknadsskjema PDF document ODT document

Andre tilskuddsmidler:

Tilskuddeportalen.no https://www.skjervoy.kommune.no/tilskuddsportal-for-lag-og-foreninger-i-skjervoey-kommune.6306773-972.html

Troms og Finnmark fylkeskommune https://www.tffk.no/tjenester/sok-tilskudd/sok-tilskudd-folkehelse-idrett-og-friluftsliv/