Det er satt opp noen bolker med tematikk som skal belyses på Sjømatkonferansen 6.sept. på Skjervøy.  Det finner du her: Temaer Sjømatkonferansen 2022.pdf

Programmet med detaljer vil presenteres i august. 

Vel møtt!