All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt, for å unngå skade og ulemper for naturmiljøet og mennesker.

Løypenettet består av fire traséer. Løype fra Uløybukt, løype fra Arnøyhamn, løype fra Årviksand og løype til Nord-Rekvik.

Løypene kan tidligst åpne 1.desember og stenges senest 5.mai med mindre det gis tillatelse til utvidet åpningstid.

Vedlagt følger:

Kommunestyrets vedtak

Forskrift om snøskuterløyper 

Kart over løypenett 

 Forskriftsprosess og utredninger