Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Motorferdsel

Åpen snøscooterløype i Uløybukt

Løypa nå merket og åpen fram til 01.05.2024

Kartet som følger vedlagt er kun retningsgivende, følg merking

SnoScooter

Revisjon av skuterløyper 2021

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag (motorferdselsloven) §4a har Skjervøy kommunestyre vedtatt i sak 49/21, ny lokal forskrift om snøskuterløyper med kart over snøskuterløyper.