Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Motorferdsel

Åpning av skuterløype i Arnøyhamn

Løypa i Arnøyhamn har vært stengt pga skredfare. Skredfaren har nå gått ned og løypa er åpen igjen. 

Selv om skredfaren er redusert så er den ikke borte, det er fortsatt store temperatur svingninger. Brukerne oppfordres til å vise aktsomhet under ferdsel i løypa. 

skuter årvik

Revisjon av skuterløyper 2021

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag (motorferdselsloven) §4a har Skjervøy kommunestyre vedtatt i sak 49/21, ny lokal forskrift om snøskuterløyper med kart over snøskuterløyper.