Kontaktinformasjon

Skjervøy barneskole: 

Besøksadresse: Skoleveien 26, 9180 Skjervøy

Hovednummer: 77775650

Skjervøy ungdomsskole:

Besøksadresse: Mellomveien 1, 9180 Skjervøy

Hovednummer: 77775630

Kultur- og undervisningsetaten:

Besøksadresse: Skjervøy rådhus, Skoleveien 6, 9180 Skjervøy

Hovednummer: 77775546

 

Vi satser på å gi elever et godt faglig grunnlag og gode opplevelser i opplæringa, og vi ønsker at elevene skal lære seg å sette pris på egen kommune ved å bruke naturen, kulturen og næringslivet.

For elever fra 1. til 4. klasse gis det tilbud om skolefritidsordning. Søknadsfrist for å søke plass i SFO er 1. april.

På Skjervøy tettsted har vi to skoler. Les mer i bolkene under. På Arnøya er det en skole lokalisert til Årviksand.

Skjervøy barneskole

Skjervøy barneskole har med 1-7. klasse litt over 200 elever. Noen klassetrinn er delt i paralleller, mens andre trinn har bare en klasse. Til sammen er det 13 klasser på skolen.
Skolen har tilgang til svømmehall og idrettshall. I tillegg er det kunstgressbane, skøytebane, ishockeybane og skiløype i nærheten. Ungdomsskolen ligger kun kort vei fra barneskolen.

Skolen har eget drivhus og har i mange år drevet sitt planteprosjekt. Når våren kommer er det plantedag, og da selger skolen ut plantene de har dyrket.

Skolen har også en egen hjemmeside hvor du kan lese mer (klikkbar lenke). Her finner du også kontaktinfo, med mer.

Skjervøy ungdomsskole

Skjervøy ungdomsskole ble etablert i januar, 1976. Skolen har nå mellom 25-45 elever på hvert års trinn. Lærerne er organisert i team, 5-6 ansatte, tilknyttet hvert trinn. Teamet ledes av en teamleder. Sammen med rektor og inspektør utgjør teamlederne ledelsen ved skolen. Det er en eller to kontaktlærere i alle klasser, avhengig av klassestørrelse.
Skolens lærere har kontortid til 15.30 tirsdag, onsdag og torsdag. Skoleåret er inndelt i perioder, og elevene har stor grad av medbestemmelse i forhold til læringsarbeid og i gjennom råd og utvalg.

Skolen har også en egen hjemmeside hvor du kan lese mer (klikkbar lenke). Her finner du også kontaktinfo, med mer.