Ønsker du oppgradering av lekeplassen i ditt nærområde?

Skjervøy kommune lyser også i år ut midler som er satt av til oppgradering av lekeplasser. Ordningen innebærer kr.100.000 hvert år i 4 år fra og med 2019. Beløpet fordeles blant de som søker innen søknadsfristen.

Skjervøy kommune oppfordrer innbyggerne til å engasjere seg i sitt bomiljø, etablere en velforening der det ikke er en og til å søke midler for å kunne ruste opp lekeplassen der du bor!

Send søknad på epost rita.mathiesen@skjervoy.kommune.no Søknadsfrist er 1.juni 2021.

Andre tilskuddsmidler:

Tilskuddeportalen.no https://www.skjervoy.kommune.no/tilskuddsportal-for-lag-og-foreninger-i-skjervoey-kommune.6306773-972.html

Troms og Finnmark fylkeskommune https://www.tffk.no/tjenester/sok-tilskudd/sok-tilskudd-folkehelse-idrett-og-friluftsliv/

Søknadsskjema kan skrives ut her

HUSK: Rapporteringsfrist for de som fikk tilskudd i 2020 er 1. juni 2021