Utsikt fra gapahuken på  Skattørfjellet

Tilskuddsordninger

Her følger info om relevante tilskuddsordninger, som fylkeskommunen forvalter, for friluftslivs- og vilttiltak med frister i januar og februar 2021.

 

Tilskudd til friluftsliv:

Tilskudd til statlig sikring av friluftslivsområder – søknadsfrist 15. januar (gjelder kun kommuner og friluftsråd).

Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder – søknadsfrist 1. februar (gjelder kun kommuner og friluftsråd).

Tilskudd til friluftslivsaktivitet – søknadsfrist 1. februar.

Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet – søknadsfrist 1. februar (gjelder i 2021 kun kommuner i gamle Troms fylkeskommune).

 

Tilskudd til vilttiltak:

Tilskudd til vilttiltak – søknadsfrist 15. januar.

 

Vi benytter anledningen til også å minne om kommunenes frist for å sende inn søknader om spillemidler til fylkeskommunen 15. januar.

 

En oversikt over de aktuelle tilskuddsordningene finnes på fylkeskommunens hjemmesider her.

 

Vi oppfordrer til å dele informasjon om aktuelle tilskuddsordninger til relevante aktører og på egnede digitale plattformer.

 

Vennligst ta kontakt dersom dere har spørsmål.

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

 

 

Rita Mathiesen

Folkehelsekoordinator og jordmor

  

Telefon: 77 77 55 76 / 48155001

Emailrita.mathiesen@skjervoy.kommune.no 

  

Se vår digitale brosjyre her! 

www.skjervoy.kommune.no 

Besøk vår facebookside