Frivilligsentralens mål er å fremme og styrke det frivillige arbeidet i lag, foreninger og organisasjoner.

Vi er turvenn, handlevenn, ledsager til arrangement, eller legebesøk. Vi hjelper blandt annet til med å flytte et møbel, eller henge opp gardiner. 

Frivillighet lever av lyst, og dør av tvang!
Gleden over å bruke deg selv og glede andre er betalinga du får. 

Vil du melde deg som frivillig, eller kanskje du vil vite litt mer?

Ta kontakt, eller kom innom 2. etasje på Kiilgården.