Kontaktinformasjon:

Ansvarlig leder: Eirik Hasselberg

Telefon: 77775670

E-post: eirik.hasselberg@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse: 2. etg. Kiilgården, Strandveien 39

Postadresse: Postboks 145 G, 9189 Skjervøy