Vi er nå i gang med arealplanarbeidet i Skjervøy kommune og ønsker med det dine innspill til planen. Eksisterende plan er fra 1992, og det er derfor på høy tid med revisjon.

Skjervøy kommune inviterer i den forbindelse til folkemøter om kommuneplanens arealdel, hvor alle som ønsker kan delta, stille spørsmål og få veiledning.

På møtene vil det bli en presentasjon av eksisterende arealplan samt arealplanprosessen vi nå er i gang med.

Kaffe vil bli servert. Velkommen!

Se kommunens hjemmeside under «Planarbeid» for mer informasjon om innspill ol.

Innspill sendes til: Skjervøy kommune, Postboks 145, 9189 Skjervøy eller sendes på e-post til: post@skjervoy.kommune.no

Innspill må være kommunen i hende senest: 06.06.2014

Kontaktpersoner:

Kjell Ove Lehne, tlf. 77 77 57 53, Hanne Vangen, Nord-Troms Plankontor, tlf. 486 05 584, eller Andreas Einevoll, Nord- Troms Plankontor, tlf. 454 38 591.

Hanne Vangen

Arealplanlegger
Plankontoret
Mob: 48605584