Det holdes møte i kommunestyre onsdag 11.12.2019, kl 10.15 i kommunestyresalen - Skjervøy rådhus

 

Direkteoverføring

Vi har dessverre opplevd tekniske problemer ift direkteoverføring av kommunestyremøter. Det arbeides med utbedringer. Vi vil fremdeles overføre møtet på vanlig måte under kommende kommunestyremøte, men håper at ny og bedre løsning vil være på plass til kommunestyremøtene i 2020. Følg denne lenken for å lytte: http://radio.ntroms.no/

Endring saksliste

Omrokkeringer på saksnummer gjort ift opprinnelig innkalling, som følge av ettermeldte saker. Følgende saker er ettermeldt:

  • PS 64/19 Utvidelse av brannsamarbeidet - godkjenning av ny samarbeidsavtale
  • PS 66/19 Valg av diverse utvalg
  • RS 18/19 Søknad om tilskudd - Program for folkehelsearbeid i kommunene i Troms 2019-2024 

 

04.11.2019: Innkalling og interpellasjon fra SV/RØDT publisert

06.12.2019: Ny innkalling publisert

17.12.2019: Protokoll publisert