Det holdes møte i kommunestyre og onsdag 08.05.2019
Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus.

30.04.2019: Møteinnkalling publisert

13.05.2019: Protokoll og interpellasjoner publisert