Som ventet var det skepsis til reformen fra Skjervøy og Kåfjord, mens noe entusiasme stod enkelte representanter fra Nordreisa for. Etter møtet er det fortsatt uklart hvem som ønsker å delta i et utredningsarbeid. Kåfjord har hatt møter med Lyngen og Storfjord, og Kvænangen skal avklare hva de ønsker i kommunestyremøte 11.mars. De fleste ønsker en utredning hvor Nord-Troms 6 er deltagere, mens det mest realistiske er de fire nordligste kommunene i Troms.

Etter en avklaring i kommunene skal det avholdes et nytt møte på Skjervøy i uke 15. Her vil veien videre stakes ut. Hvis vi mener at vi skal utrede alternativet Nord-Troms 4, må vi diskutere om vi skal utrede saken sjøl eller bruke ekstern veileder.

Varaordfører Ingrid Lønhaug