Det holdes møte i kommunestyre onsdag 17.03.2020, kl 09.15 i kommunestyresalen - Skjervøy rådhus (mrk endring av starttidspunkt)

Direkteoverføring

Vi har dessverre opplevd tekniske problemer ift direkteoverføring av kommunestyremøter. Det arbeides med utbedringer. Vi vil fremdeles overføre møtet på vanlig måte under kommende kommunestyremøte, men håper at ny og bedre løsning vil være på plass til kommunestyremøtene i 2020. Følg denne lenken for å lytte: http://radio.ntroms.no/

09.03.2020: Innkalling publisert