Kontaktinformasjon

Kommunepsykolog: Eir Sunniva Solvang Nilsen

Besøksadresse: Helsestasjon, Rådhuset 1. etg

Postadresse: Postboks 145, 9189 Skjervøy

Telefon: 7777 5565 / 948 46553

E-post (klikkbar lenke)

Arbeidsområde

Kommunepsykologens arbeidsområde

På individnivå kan en få helsehjelp dersom en opplever psykiske plager og vansker, er i ferd med å utvikle psykiske lidelser eller står i tunge livssituasjoner. En vil kunne bli tilbudt kartlegging, rådgivning og kortvarig behandling. Psykologen kan gi hjelp både individuelt, i familien eller sammen med andre viktige medspillere. I tilfelle alvorlige psykiske lidelser som er i behov for spesialisert behandling, vil kommunepsykologen kunne være behjelpelig med en henvisning til eksempelvis barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). 

Psykologen gir ved behov veiledning av andre yrkesgrupper i de kommunale tjenestene.

Psykologen er medlem av kommunens psykososiale kriseteam.

 

Tverrfaglig samarbeid

Kommunepsykologen har et mål om å jobbe tverrfaglig. Dette vil blant annet innebære at det i situasjoner hvor det sees hensiktsmessig blir etterspurt samtykke om å etablere samarbeid med for eksempel fastlege, helsesykepleier, barnevern, skole og barnehage.

Kommunepsykologen er leder av TRG (Tverrfaglig ressursgruppe).

 

Lokalisering

Kommunepsykologen har sitt kontor på helsestasjonen i underetasjen på Skjervøy rådhus.

 

Taushetsplikt

Kommunepsykologen har taushetsplikt.