Helsestasjonen holder til i koselige lokaler i 1 etasje på rådhuset. Helsestasjonen skal gi et forebyggende og helsefremmende tilbud til gravide, barn og unge 0-20 år og deres foresatte.  

 

Vi har åpent barseltreff for alle som er hjemme med små barn. Onsdager kl 12-14 

Her blir det mulighet til å møte andre foreldre, og for barna å leke. Det vil bli servert Kaffe, te og frukt. Ta gjerne med matpakke. Velkommen til trivelig samvær med prat, lek og hygge. Mer informasjon finner du på helsestasjonens facebookside.  

Helsestasjon for ungdom er et tilbud for unge i vår kommune. Det er ikke nødvendig å bestille time på forhånd.  

Det vil alltid være en helsesøster til stede under åpningstiden. Annenhver torsdag vil det være lege tilgjengelig, samt noen av torsdagene har vi jordmor. 
Åpent hver torsdag i skoleåret 19,00-20,30. Stengt i ferier og på helligdager. Ved behov utenom dette kan en ta kontakt med helsestasjonen. 

Torsdager har vi jordmor på helsestasjonen.

Dette er i samarbeid med fødestua på Sonjatun. Her er det mulig å få gjennomført svangerskapskontroller og etterkontroller, eventuelt hjemmebesøk.  
Ring 77 77 55 75 for bestilling av time. Ved behov utenom dette kan Jordmor kontaktes på Sonjatun Tlf 77 58 81 26