Barn og unge voksne med psykiske eller fysiske funksjonsnedsettelser som trenger pleie, omsorg og tilsyn, har ofte omsorgspersoner rundt seg. Disse trenger også hvile, og en avlaster tar over oppgavene mens de hviler. 

For å bli privat avlaster må du være over 18 år. Oppdraget kan kombineres med jobb og studier, siden det ikke er en heltidsjobb. Som avlaster kan du inneha 100 prosent stilling i eller utenfor kommunen, og samtidig arbeide som privat avlaster. Omfanget av avlastning kan variere fra noen timer, til døgn og hele helger pr måned. 

Bruker overnatter oftest i avlasterens hjem eller avlastning kan utføres i brukers hjem. Dette gjør man etter avtale og ut fra behov. 

Tjenesten omfatter ikke transport til og fra avlasterhjemmet, og det er tjenestemottaker/omsorgspersoner til tjenestemottaker som er ansvarlig for dette. Transport til ulike aktiviteter under avlastningen dekkes ikke av kommunen.

 

Dekning av utgifter

  • Du får betalt per time i henhold til avlasteravtalen. Satsen er nå på kr. 95,- pr time.  
  • Avlaster mottar utgiftsdekning per døgn i henhold til avlasteravtalen. Barn under 10 år har en sats på kr. 221,- pr døgn. Barn over 10 år har en sats på kr. 290,- pr døgn.

 

Her er en lenke til avlasteravtalen:

https://kf-infoserie.no/a/h/931fe8f5-8cdf-47ab-a8fb-9e8dba6f8e66/2543fdb4172441d9b3b3625ad5024f86?showExact=true&ticketId=d92be124-5c1f-4f7e-aeec-18c76f901ade

 

Slik søker du om å bli privat avlaster:

Dersom du ønsker å bli privat avlaster må du ta kontakt med virksomhetsleder for tjenester for boveiledning, Hege Pedersen, på tlf.:77775682/46433461

Det vil bli avtalt et møte med aktuelle avlasterhjem. Det er krav om gyldig politiattest før avtale inngås.