Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Skjervøy helsesenter, Sandvåghaugen 2, 9180 Skjervøy

Postadresse: Ergo- og fysioterapitjenesten, Sandvåghaugen 2, 9180 Skjervøy

Telefonnummer: 77775722

 

Søknadsskjema (klikkbar link)

Tjenesten består av:

  • Ergoterapi og tekniske hjelpemidler
  • Fysioterapi
  • Frisklivsentralen
  • Hverdagsrehabilitering
  • Koordinerende enhet

Se undersider for nærmere beskrivelser og kontaktinfo til hver enkelt tjenestene.