Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Skoleveien 4

Postadresse: Postboks 145, 9189 Skjervøy

Telefonnummer: 77775569

Tjenesten skal forebygge og fremme mestring av eget liv. ROP skal også samarbeide med andre virksomheter om forebyggende arbeid. 

Ved siden av å hjelpe med de psykiske problemene, gir vi hjelp på andre deler av livet som er vanskelig. Det kan være i forhold til økonomi, arbeid, meningsfull fritid, fysiske sykdommer, tannlegetjenester, oppfølging i bolig, m.m. Vi er opptatt av å gi en god helhetlig tjeneste.

Vi legger opp til, og ønsker et godt og nært samarbeid med både UNN og Psykiatrisk senter for psykisk helse i Nordreisa, samt kommunens helse- og sosialtjenester.