Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Skoleveien 4

Postadresse: Postboks 145, 9189 Skjervøy

Telefonnummer: 77775569 / 48240126 / 90788828

Søknadsskjema for kommunale helse- og omsorgstjenester (klikkbar lenke)