Målgruppe

Målgruppen er personer med sykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Ta kontakt direkte kontakt med oss, eller få henvisning fra NAV, legen din eller ROP-tjenesten.

Om oss

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Over halvparten av kommuner og bydeler i Norge har en frisklivssentral, Skjervøy kommunes Frisklivssentral ble etablert i 2010.

Vi gir deg hjelp med å komme i gang med fysisk aktivitet! Med individuell veiledning og aktivitetsgrupper kan alle delta, uansett fysisk form og funksjon. Aktivitetene foregår både ute og inne. Vi ønsker å være et sted for sosialt felleskap og aktivitetsglede!

Sammen finner vi aktiviteter du kan fortsette med når oppfølgingen din er ferdig.