Tjenesten gis etter individuelle behov. Kommunen skal blant annet tilby:

 • Helsetjenester i hjemmet 
 • Ergoterapi, hverdagsmestring, rehabilitering og habilitering 
 • Praktisk bistand 
 • Støttekontakt 
 • Plass i institusjon – korttidsopphold og langtidsopphold 
 • Avlastningstiltak for barn og voksne 
 • Omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid 
 • Brukerstyrt personlig assistanse 
 • Velferdsteknologi 
 • Omsorgsbolig

Disse tjenestene kan du søke om på søknadsskjema som ligger under vedlegg. 

 • Punkt 5 på søknadsskjemaet bruker du til å utdype hvilke behov du har, og eventuelt hvilken tjeneste du søker etter. 

Under vedlegg finner du også kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester.