Kontakt ring 77 77 70 10 for å bli testet for corona-viruset i Skjervøy kommune. Les mer om hvordan og hvor testen gjennomføres i Skjervøy kommune.  

Ovenfor ser du en tabell over typiske symptomer for covid-19 og andre luftveissykdommer. Det kan være vanskelig å skille mellom symptomene på influensa, forkjølelse og corona-viruset fordi de er så like. Derfor må du uansett holde deg hjemme om du skulle få symptomene nedenfor. Vi er midt inne i en forkjølelses-sesong.

Foreløpig har det ikke vært noen positive tester i kommunen. Det er viktig å poengtere at man skal holde seg hjemme til man er symptomfri, selv om testen var negativ.

Test av alle med symptomer på covid-19

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig. 

Dette inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.

Covid-19 har ofte følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse.

Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfri.

Test av barn

Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Test for personer som har vært utsatt for smitte

Alle som har en kjent eksponering for covid-19-smitte de siste 10 dagene, kan testes selv om de ikke har symptomer. Dette gjelder hvis du har vært i land med høy smitte, nærkontakter har blitt smittet eller du har vært andre steder med smitteoppblomstring.

Test for personer uten symptomer og mistanke om smitte

Øvrige personer, som ønsker test men som ikke har symptomer og ikke mistenker at de er smittet, kan også testes hvis det er kapasitet til det. Testen vil da vanligvis ikke dekkes av det offentlige. Dette kan for eksempel gjelde helseattester.

Test av beboere på sykehjem

For beboere i sykehjem bør det være særlig lav terskel for å mistenke covid-19. Ved påvist smitte i sykehjem, bør alle ansatte og beboere på berørte enheter testes.