Hver dag er vi i Nord-Troms brannvesen rundt i Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen kommune for å utføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger, fritidsboliger, m.m.

Vi møter mange trivelige mennesker på våre besøk. Mange slår av en prat og har gjerne noen spørsmål. Mange spørsmål går gjerne igjen, og vi vil derfor besvare noen av de her.

 

Feie- og tilsynstjenesten har endret seg i årenes løp, og vil nok fortsette med det. Og målet er at det alltid skal bli bedre.

Den 01.01.2016 trådte forskrift om brannforebygging i kraft og la klare føringer for hvordan denne endringen skulle skje. En av endringene er at feiing og tilsyn nå skal utføres etter behov, altså ikke etter en fastsatt hyppighet.

Behovsprøvd feiing og tilsyn, informasjon om gebyrene og byggeieres plikter kan du lese om i gebyrregulativet på vår nettside:

http://nordtromsbrannvesen.no/gebyrregultiv.html

 

Som et ledd i å få til en bedre kommunikasjon med våre kunder, har vi fra og med 2019 sendt ut varsel om feiing og tilsyn fortrinnsvis via SMS-varsling. Hvordan dette fungerer kan du lese mer om på vår nettside:

http://nordtromsbrannvesen.no/sms-varsling%20og%20elektronisk%20dokumentutsendelse.html