Hva er gjort til nå, og veien videre

Sweco Norge AS er leid inn for å drive prosessen som skal resultere i en ny områderegulering for Skjervøy sentrum. Som sagt på folkemøtet 12.09.19 er man i en prosess. Det som til nå er lagt frem er ikke et reguleringsforslag, men en del av en prosess som til slutt vil lede til et forslag som blir lagt ut på høring. Etter folkemøtet ble presentasjonen fra møtet sendt til de som deltok på folkemøtet. Dette ble gjort for å få flest mulig innspill. Sweco fremholder det som svært positivt at det nå kommer innspill, samtidig som man er i prosessen. Dette setter også Skjervøy kommune pris på, og ønsker å takke for godt engasjement.

Man ønsker samtidig å nevne at kommunen har annonsert bredt og i god tid før folkemøtet, både på kommunens hjemmeside, i sosiale medier og vha. to annonser i lokalavis. Selv om oppmøtet ikke var veldig stort på folkemøtet, ser man at arbeidet engasjerer. Skjervøy kommune er mer enn åpen for innspill og tilbakemeldinger. De kan sendes til silja@skjervoy.kommune.no og Milan.Dunderovic@sweco.no.

Videre vil prosessen bli presentert i Skjervøy Formannskap, der forslag til ny områderegulering til Skjervøy sentrum, i etterkant vil bli lagt ut på høring i 4-6 uker. Maritim Næringsutvikler, Silja Karlsen, ønsker også å spesielt påpeke at man tar tilbakemeldingene på alvor, og at innspillene vil inkluderes i videre arbeid.

Det nevnes også at prosessen ble presentert til fylkesmannen og fylkeskommunen i eget møte – Planforum.

Spørsmål rettes til Sweco AS ved Milan Dunderovic, på tlf 986 63 381 eller på e-post til Milan.Dunderovic@sweco.no