INNMELDING SKOLE  – 1. KLASSE SKOLEÅRET 2024/2025

Link til Innmelding skole: 

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=227&externalId=5542&languageCode=nb

 

 

LEDIG SFO-PLASSER 2024/2025

Fra 21.08.2024 skal det tas opp barn i ledige SFO-plasser i Skjervøy kommune. Det gjelder for følgende skoler: Skjervøy barneskole og Årviksand skole.

Elektronisk søknadsskjema SFO-plass finner du her: https://foresatt.visma.no/skjervoy

Elektronisk søknadskjema om redusert foreldrebetaling SFO finner du her: https://foresatt.visma.no/skjervoy

Søknadsfrist: 01.04.2024