Møtet i kontrollutvalget torsdag 29.september kl 11:00 holdes i formannskapssalen ved Skjervøy rådhus.

Enkelte saker kan føres bak lukkede dører, jf. kommunelovens § 31.

Innkalling med saksdokumenter ligger vedlagt i høyre sidemeny.