Det virker heller ikke som Nordreisa har mye å hente av midler i dette løpet. Alle fire kommunene er enige om at vi må jobbe videre for å bli hørt på Stortinget og i regjering. Vi vil invitere Bernt Høie til å komme og se det flotte tilbudet vi har og håper at det kan åpne opp for videre drift.

Ingrid Lønhaug

Varaordfører