Fra 21. august overtok Yngve Volden som teknisk sjef i Skjervøy kommune for Øystein Solstad som gikk ut i 1 års permisjon.