Du kan forhåndstemme hos oss på Skjervøy uansett hvilken kommune du er manntallsført i. 

Ta med legitimasjon når du møter fram for å forhåndsstemme, ellers risikerer du at du ikke får avgitt stemme. 

Det er fint om du har med valgkort, men det er ikke et krav.