Kulturminnefondet:

  • Stiftelsen Vorterøy kai                                                                                       kr.  45 000,-

Spillemidler:

  • Skjervøy Stadion, klubbhus/speakerbu                                                          kr. 333 000,-
  • Årvikmarka 1                                                                                                       kr. 198 000,-

FYSAK-midler:

  • Svømmeopplæring for voksne, innvandrere og barn v/FYSAK                  kr.   10 000,-
  • Åpen hall v/ Skjervøy ungdomsskole                                                              kr.   10 000,-

Tilskudd til skilting og gradering av turløyper i Troms                                             

  • Skjervøy kommune                                                                                            kr. 100 000,-  

Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet.

  • Kågen Utmarkslag                                                                                             kr.  30 000,-
  • Årviksand Bygdelag                                                                                           kr.  30 000,-

 

Årvikmarka er et Nærmiljøanlegg og et prosjekt som skal gå over flere år. Prosjekter tar utgangspunkt i å renovere og bygge opp gamle kjerreveier og stier i marka slik at så mange som mulig kan benytte seg av den fantastiske naturen i Årviksand De søker spillemidler og andre midler, for eksempel friluftsmidler, til sitt prosjekt. Årviksand bygdelag som står bak prosjektet, melder om at de er nesten i mål med årets prosjekt, Årvikmarka 1. I den forbindelse har vi lyst til å vise noen bilder vi har fått fra dem. Noen er tatt i september fra arbeidet med turstien og noen i oktober fra byggingen av gapahuk.

 

 

helge
Ivrig dugnadsarbeid med Årvikmarka
Dugnad

brua
Ny-Brua i Årvikmarka
utgang mot nord
Utgang mot nord
Snekkermester Knut Johannessen
Snekkermester Knut Johannessen
Svein nyter utsikten fra gapahuken
Svein K. nyter utsikten fra gapahuken
Utsikt mot Høgtinden
Utsikt mot Høgtinden