Kommunestyret opprettet i mars 2017 en Miljøpris for Skjervøy kommune

I vedtakets punkt 2 fremgår:

Miljøprisen er en æresbevisning for særskilt og framragende innsats for miljøet, herunder opprydding og forskjønning av nærområde, i havneområder og strandsoner i kommunen.

Og videre i pkt. 3:

Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, organisasjoner, barnehager, skoler og private og offentlige virksomheter som har utmerket seg på miljøområdet.

 

Miljøgruppa avgjør om og til hvem prisen skal utdeles, jfr. 5

Skjervøy kommune har annonsert Miljøprisen på kommunens hjemmeside og facebook side med forslagsfrist 8.desember

Det er kommet inn i alt 5 innspill på kandidater til prisen: 4 innspill er kommet på Friluftsgjengen ved Skjervøy barneskole og 1 forslag på Eidevannet Vel v/ildsjel Dagfinn Thomassen.

Miljøgruppa har i møte den 11.desember enstemmig innstilt på at Miljøprisen for 2017 tildeles Friluftsgjengen ved Skjervøy barneskole.

Miljøgruppa begrunner utdeling av Miljøprisen til Friluftsgjengen ved Skjervøy barneskole slik:

  • Friluftsgjengen har ryddet søppel og bidratt til forskjønning  på Finneidet, på Isakeidet, rundt gapahuker, rundt og i klatrejungelen, rundt idrettsanleggene m.m. Dette er populære friområder/turområder som brukes av voksne, barn og familier. Dette øker trivselen og gjør at flere synes det er fint å dra ut på tur.
  • På Finneidet har de satt opp en gapahuk med enkle midler
  • Friluftsgjengen har opplyst om sine aktiviteter på facebook slik at mange blir kjent med søppelproblematikk og hvilket søppel som er funnet i strandområdene. Dette vil kunne ha en positiv effekt ved at flere blir obs på å samle søppel, men kanskje framfor alt: ikke å forsøple selv
  • Friluftsgjengen har samlet inn, veid, vurdert hva slags søppel som finnes i strandområder og har reflektert over hvordan søpla har landa der - hvem kan ha kasta den - hvor kommer den fra?
  • Friluftsgjengen tenker miljø i en større sammenheng: plastsøppel i havet er til skade for fugler, fisk  og dyr og vil gi oss mennesker usunn mat til slutt
  • Dette er praktisk læring som innbefatter, naturfag, samfunnsfag, kroppsøving og matematikk

 

Miljøgruppa har lagt vekt på at Friluftsgjengen er barn som vil kunne ta med seg spørsmål omkring miljø og forsøpling videre i livet som voksne. Og videre mener Miljøgruppa at  effekten i forhold til diskusjoner og refleksjon rundt forsøpling blir bedre formidlet og har større positiv smitteeffekt når det formidles fra barn til andre barn.

Miljøgruppa konkluderer med at Friluftsgjengen er en verdig mottakter av Miljøprisen 2017 gjennom sin særskilte innsats for miljø både når det gjelder rydding og fjerning av søppel, forskjønning av tur- og friområder, forskning på søppel i naturen - hva består den av og hvem kan ha kasta den.

 Miljøgruppa mener at friluftsgjengen gjennom sitt arbeid kan rekruttere flere barn, unge,  voksne og frivillige organisasjoner til kamp mot forsøpling og dermed har en stor holdningsskapende effekt!