Skjervøykongen - dørhelle med initialer

Det finnes flere myter om "Skjervøykongen". Men visste du at det er funnet ei dørhelle med Heggelunds initialer og årstallet 1662 på? Denne er utstilt ved Kulturhuset. Det er også satt opp et informasjonsskilt som sier noe om funnet.

17
Infoskilt

Den første handelsmann på Skjervøy var Christen Michelsen Heggelund fra Æbeltoft på Jylland. Han bosatte seg på Skjervøy i 1662 og fikk fort monopol på all handel i distriktet. "Skjervøykongen" som han snart ble kalt på folkemunne, bygde blant annet 28 bygninger på Skjervøy og eide en rekke fartøy. Da han døde i 1694 var han en mektig mann. Under gravearbeider på slutten av 1800-tallet ble det funnet en stein med Heggelunds initialer og årstallet 1662. Dørhellen markerer trolig tidspunktet da hvoedbygningen ble reist. Under hellen ble det funnet en slangeformet gullring merket CHL og MJD. Antageligvis står initialene for Christen Michelsen Heggelund og Maren Jørgensdatter, Heggelunds andre kone. Det finnes flere myter om "Skjerøykongen".

Web levert av CustomPublish AS