Barnehagene på Skjervøy tettsted er:

Eidekroken barnehage
Styrer: Elisabeth Høyer, Tlf.77 77 56 75
E-post: elisabeth.høyer@skjervoy.kommune.no

Vågen Barnehage
Styrer: Torill Marcussen, Tlf. 77 77 56 77/41 65 46 20 
E-post: torill.marcussen@skjervoy.kommune.no

Avdeling Ole brumm: 90 13 78 53
Avdeling Tigergutt: 46 88 81 59
 

Prestejorda barnehage
Styrer: Ragnhild Fjellstad Henriksen, Tlf. 77 77 56 86
E-post: ragnhild.henriksen@skjervoy.kommune.no

Avd. Smørblomst Tlf. 47515133

Avd. Løvetann Tlf.  47516529

Avd. Blåklokke Tlf.  47516306

Avd. Marikåpe Tlf. 47515917

 

Hofsøy Naturbarnehage AS (privat)
Styrer: Maren Adriansen , Tlf. 99558427

Eier: Nils-Arne Hofsøy
E-post: post@hofsoynaturbarnehage.no

 

Årviksand barnehage

Styrer: Torill Marcussen, Tlf. 77 77 56 77
E-post: torill.marcussen@skjervoy.kommune.no

 

Barnehageansvarlig i Skjervøy kommune er:

Monica Wolf, Tlf 7777 5542
E-post: monica.wolf@skjervoy.kommune.no

Barnehager
Skjervøy har fire barnehager på tettstedet og en på Arnøya. Aller er fra 1-6 år.

Web levert av CustomPublish AS